Jump to content
Zukunftswerkstatt Lausitz. Ideen für die Lausitz von morgen.

Zukunftswerkstatt Lausitz.

Nápady pro Lužici zítřka.

Zukunftswerkstatt Lausitz

S projektem Zukunftswerkstatt Lausitz zaměřujeme pozornost vůbec poprvé na nadnárodní proces rozvoje lužických obecních orgánů v Braniborsku a Sasku.

Náš společný projekt je klíčovým nástrojem, který v nadcházející strukturální změně spojí různé zájmy a výchozí situace aktérů z hospodářství, vědy, kultury, politiky a občanské společnosti a bude rozvíjet udržitelné strategie pro strukturální změnu v Lužici.Zukunftswerkstatt Lausitz je projekt hospodářského regionu Wirtschaftsregion Lausitz GmbH.

Do konce roku 2020 chceme s podniky, sdruženími, odborníky, vědci, odborovými svazy a zástupci občanské společnosti podpořit pět rozhodujících budoucích témat.

Slogan "Ideen für die Lausitz von morgen"
© Paul Glaser

TA Lužice

Lužice je více než jen zeměpisný pojem. Tento region spojuje různorodá krajina, historicky rozvíjející se kultura, měnící se průmysl a lidé, kteří jsou hrdí na svou vlast.

Chceme se soustředit na společné silné stránky a podpořit vnímání regionu jako celku. Ale jak vypadá budoucnost této Lužice?
 

Měnící se region

Vzhledem k cílům spolkové vlády v oblasti ochrany klimatu a stávajícímu ústupu od těžby hnědého uhlí se pro region objevují četné výzvy. Z pověření lužických obcí rozvíjíme jako Zukunftswerkstatt Lausitz řešení a strategie udávající směr pro udržitelné strukturální změny v regionu.

Karte der Lausitz

Pro Lužici: #lausitzstark

Zukunftswerkstatt Lausitz je aktivní samozřejmě i na sociálních sítích.Pod #lausitzstark zveřejňujeme novinky nejen z projektu Zukunftswerkstatt, ale i z regionu Lužice.

Informujete o Zukunftswerkstatt Lausitz?
Využijte heslo #lausitzstark – společně jsme totiž silnější.