Jump to content
Zukunftswerkstatt Lausitz. Ideen für die Lausitz von morgen.

Zukunftswerkstatt Lausitz.

Koncepcja Łużyc jutra.

Zukunftswerkstatt Lausitz

W ramach Zukunftswerkstatt Lausitz po raz pierwszy w centrum uwagi znajduje się proces rozwoju samorządowych, łużyckich organów regionalnych w Brandenburgii i Saksonii.

Nasz wspólny projekt jest kluczowym instrumentem łączącym różne interesy i sytuacje wyjściowe podmiotów z sektora gospodarki, nauki, kultury, polityki i społeczeństwa obywatelskiego dla potrzeb nadchodzącej zmiany strukturalnej i umożliwiającym opracowanie zrównoważonych strategii na rzecz zmian strukturalnych w Łużycach. Zukunftswerkstatt Lausitz jest projektem Wirtschaftsregion Lausitz GmbH.

Do czasu zakończenia projektu w 2020 r. pragniemy wspólnie z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, ekspertami, naukowcami, związkami zawodowymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego rozwinąć pięć kwestii, które w przyszłości będą miały bardzo duże znaczenie.

Weź udział w naszej ankiecie online!

 

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Pobierz naszą broszurę.

Pobierz plik PDF (5.6 MB)

Titelmotiv der Lausitzbroschüre

Jeden region, jedna wizja

Łużyce są czterokrotnie większe od kraju związkowego Saary, jednak przy gęstości zaludnienia 99 mieszkańców na kilometr kwadratowy ich zaludnienie mieści się znacznie poniżej ogólnoniemieckiej średniej (230 mieszkańców/km²). W 235 gminach tego regionu zamieszkuje ponad 1,1 miliona osób. Konieczne jest opracowanie jednego wspólnego modelu dla różnych sytuacji wyjściowych, zainteresowań i celów grup społecznych i podobszarów.

[Translate to Polnisch:] Projekt "Zukunftswerkstatt Lausitz"

Od Zittau po Königs Wusterhausen, od Mühlberg/Elbe po Görlitz, chcielibyśmy opracować koncepcje strategiczne dla całego regionu oraz przygotować zarówno modelowe, jak i praktyczne środki działania.

Istotnym elementem naszego projektu będzie opracowanie jednolitej wizji dla regionu.

Tematy przyszłości i projekty

Pragniemy przyczynić się do tego, aby Łużyce stały się innowacyjnym regionem i wzmocnić ich postrzeganie jako atrakcyjnego miejsca do życia.

Aby osiągnąć te cele, na potrzeby Zukunftswerkstatt Lausitz zdefiniowanych zostało pięć tematów przyszłości. Są nimi:

TE Łużyce

Łużyce są czymś więcej niż tylko pojęciem geograficznym. Region ten łączy w sobie różnorodność urokliwych krajobrazów, historyczną kulturę, zmieniający się przemysł i ludzi, którzy są dumni ze swojej ojczyzny.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na nasze wspólne mocne strony i promować postrzeganie regionu jako całości. Jak jednak wygląda przyszłość Łużyc?
 

Region w fazie zmian

Mając na uwadze cele polityki rządu federalnego w zakresie ochrony klimatu i stopniowe wycofywanie się z wydobycia węgla brunatnego, przed regionem rysują się liczne wyzwania. Na zlecenie łużyckich samorządów, w ramach Zukunftswerkstatt Lausitz opracowujemy rozwiązania i wyznaczające kierunek strategie zrównoważonych zmian strukturalnych w regionie.

[Translate to Polnisch:] Karte der Lausitz - Gebietsübersicht

Dla Łużyc: #lausitzstark

Zukunftswerkstatt Lausitz jest oczywiście obecny także w mediach społecznościowych. Z hashtagiem #lausitzstark publikujemy aktualności dotyczące Zukunftswerkstatt Lausitz, lecz także z regionu Łużyc.

Piszą Państwo artykuły na temat wydarzenia związane z Zukunftswerkstatt Lausitz?
Mogą Państwo również skorzystać z hasła #lausitzstark, gdyż razem jesteśmy silniejsi.