Jump to content
Zukunftswerkstatt Lausitz. Ideen für die Lausitz von morgen.

Zukunftswerkstatt Lausitz.

Ideje za jutřišu Łužicu.

Zukunftswerkstatt Lausitz

Z Łužiskej dźěłarnju přichoda wusměrjamy fokus prěni raz na krajej přesahowacy proces wuwića komunalnych łužiskich zarjadniskich cyłkow w Braniborskej a Sakskej.

Naš zhromadny projekt je klučowy instrument, zo bychu so w nastupowacej strukturnej změnje najwšelakoriše zajimy a aktualne situacije akterow z hospodarstwa, wědomosće, kultury, politiki a ciwilneje towaršnosće hromadu wjedli a strategije za strukturnu změnu wuwili, kiž su Łužicy dołhodobnje spomóžne. Łužiska dźěłarnja přichoda je projekt Hospodarskeho regiona Łužica tzwr.

Hač do kónca projekta w lěće 2020 chcemy z předewzaćemi, zwjazkami, ekspertami, wědomostnikami, dźěłarnistwami a zastupjerjemi ciwilneje towaršnosće pjeć rozsudnych temow přichoda forsěrować.

Chceće-li so online wobdźělić, stłóćče tu na knefl.

 

Smy Wašu wćipnosć zbudźili? Wotwołajće sej našu brošuru.

Download PDF (5.6 MB)

Titelmotiv der Lausitzbroschüre

Jedyn region, jedyn wodźacy wobraz

Łužica je štyri króć tak wulka kaž Posaarska; z 99 wobydlerjemi na kwadratny kilometer pak dawno tak husće wobydlena njeje kaž je přerězk w Němskej (230 wobydlerjow/km²). W 235 gmejnach regiona bydli dobry 1,1 milion ludźi. Dźe wo to, za rozdźělne wuchadne situacije, wšelake zajimy a zaměry towaršnostnych skupin a dźělne kónčiny zhromadny wodźacy wobraz wuwić.

[Translate to Sorbisch:] Projekt "Zukunftswerkstatt Lausitz"

Wot Žitawy hač do Parska, wot Mühlberga nad Łobjom hač do Zhorjelca chcemy za wšón region strategiske koncepty wudźěłać a modelojte kaž tež praktiske naprawy přihotować.

Wažny wobstatk našeho projekta budźe wuwiwanje jednotneho wodźaceho wobraza za region.

Temy přichoda & projekty

Chcemy tomu přinošować, zo so Łužica jako inowatiwny region wuwije a bóle jako atraktiwny žiwjenski rum zaznawa.

Zo bychmy tutej zaměraj docpěli, smy za Łužisku dźěłarnju přichoda pjeć temow přichoda nastajili. Tute wobłuki za jednanje su:

NAŠA Łužica

Łužica je wjace hač jeno geografiske zapřijeće. Region zwjazuja wšelakora rjana krajina, historisce zrosćena kultura, přetworjaca so industrija a ludźo, kotřiž su na swoju domiznu hordźi.

Chcemy wóčko na zhromadne sylne stronki wusměrić a zaznawanje regiona jako cyłk spěchować. Tola kajki so přichod tuteje Łužicy jewi?
 

Region, kiž so přetworja

Hladajo na zaměry Němskeje nastupajo škit klimy a bližacy so kónc wudobywanja brunicy jewja so wšelake wužadanja za region. W nadawku łužiskich komunow wuwiwamy jako Łužiska dźěłarnja přichoda namjety za rozrisanja a směrodajne strategije za strukturnu změnu regiona, kotraž je přichodej spomóžna.

[Translate to Sorbisch:] Karte der Lausitz - Gebietsübersicht

Za Łužicu: #lausitzstark

Łužiska dźěłarnja přichoda je wězo tež w socialnych syćach aktiwna. Pod #sylnałužica wozjewjamy nowostki z Łužiskeje dźěłarnje přichoda, ale tež z regiona Łužicy.

Rozprawjeće wo Łužiskej dźěłarni přichoda?
Wužiwajće tež hesło #lausitzstark, přetož zhromadnje smy sylniši.